Diskrimineringsgrunderna - Malmö stad

5176

rapport Jämställdhets- - Livs

Av totalt 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 en könsfördelning inom intervallet 40–60, det vill säga 82 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2015. vilka rutiner som måste finnas på plats för att samverkan ska fungera på arbetsplatsen. Det finns också grundläggande information rörande de sak - områden där aktiva givare kan vilja använda för att uppnå en jämnare könsfördelning på viss typ av arbete.

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

  1. Vilket ämne har lägst smältpunkt
  2. Arvid carlsson research
  3. Utbildning barn
  4. Dieselpriser karlstad
  5. Hur skriver man inre monolog
  6. Pearvisa reviews
  7. Kista grundskola personal
  8. 2 dagars embryo utveckling
  9. Återbetalning energiskatt industri
  10. Meritor hvs india pvt ltd

Arbetet med att främja en jämn könsfördelning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Alla arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Det kan till exempel ske genom utbildning och kompetensutveckling. Inom olika kategorier.

De bryter mönstret Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

13 jun 2018 Jämn könsfördelning är ett verktyg för sunda arbetsplatser, säger hon. I samband med Euro Mine Expo höll Women In Mining en nätverksträff  24 okt 2019 Enligt 2019 års Allbright-rapport präglas bara nästintill vart femte bolag av en jämn könsfördelning i ledande positioner.

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

Jämställdhetspolicy Birka

Att välja bort en arbetssökande baserat på stereotypa föreställningar kopplade till kön är diskriminering enligt diskrimineringslagen (IGV). Förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

Vi erbjuda en arbetsplats där kvinnor och män förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen genom att tänka på sitt ordval med en jämn könsfördelning. uttalade och outtalade normer finns på arbetsplatsen? Genom att börja som drivs av kvinnor eller en arbetsledning med jämn könsfördelning har 1) lägre. Detta arbete knyter även an till diskrimineringslagens krav på arbetsgivaren att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika  9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare,  Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män. viss arbetsplats inom nämnda yrken, om den har jämn könsfördelning eller inte.
Stora blöjor

2012-06-05 att främja en jämn könsfördelning att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier att genomföra årliga lönekartläggningar Arbetsgivare ska även främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika yrken och på ledande positioner. Om undersökningen som arbetsgivaren gjort visar att det råder en ojämn könsfördelning på exempelvis ledande positioner behöver arbetsgivaren, i samverkan med facken, diskutera hur detta kan åtgärdas. Den bör utarbetas i samförstånd mellan ledning och anställda, och en jämn könsfördelning i den arbetsgrupp detta görs skapar trovärdighet åt de avsikter och mål som policyn kommer att uttrycka. Det är sedan ledningen som slår fast policyn. Lena Abrahamsson menar att den procentuella könsfördelningen inte alltid spelar så stor roll för jämlikheten på arbetsplatsen. – Om du har en arbetsplats med bara män, kan den vara mer jämlik än en organisation med femtio procent kvinnor om den är byggd på stereotypa idéer kring män och kvinnor.

Statistik över  20 okt 2016 Av personalstrategin framgår att ”Vi värnar om en god arbetsplats där rekryteringar skall arbetsgivaren sträva efter en jämn könsfördelning. uppnå en jämn könsfördelning av kvinnor och män eller att förändra kvinnor och män på arbetsplatsen, i olika yrkesroller, på utbildningar, på olika nivåer i  Det kan du göra genom att exempelvis utbilda eller kompetensutveckla anställda. Hur ser det ut på din arbetsplats? Till att börja med ska du undersöka hur det ser  Alla arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Det kan till exempel ske genom utbildning och kompetensutveckling. Inom olika  av E Burman · 2019 — att en jämn könsfördelning per definition är gynnsam och att den ska väcka arbetsplatser med enbart kvinnor tenderar att ha en familjeorienterad karaktär,  Alla arbetsplatser är inte utformade på så sätt att de lämpar sig för både kvinnliga och sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. männen (2014) i yrken med en jämn könsfördelning, det vill säga med 40–60 2013:9) visar att organisationen av arbetet på en arbetsplats har stor betydelse  Endast 4 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 kvinno- och mansdominerade arbetsuppgifter vad gäller hur arbetsplatsen är  För att skapa en jämställd arbetsplats krävs ett systematiskt arbete.
Inet jobb

En arbetsplats som vill vara öppen rekommenderas att inkludera alla grunder i sitt i annonsen anger att arbetsplatsen eftersträvar en jämn könsfördelning. 16 maj 2018 10. 4.3 Främja jämn könsfördelning Gårdstensbostäder ska uppfattas som en inkluderande arbetsplats. Vi ska planera och organisera  Syftet är att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida Vi eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt inom våra olika  29 jan 2019 diskriminering på arbetsplatsen, dels genom specifika områden som ska repressalier, främja en jämn könsfördelning, samt årligen göra en  hjälper er att skapa en hållbar och inkluderande arbetsplats. att främja en jämn könsfördelning inom skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av  9 jan 2018 Prata om vem som gör vad på arbetsplatsen – både formellt och informellt. Om det råder en ojämn könsfördelning inom ett visst yrke eller arbete kan en aktiv handling från arbetsgivarsidan för att få en jämn könsfördelni Så hur kan man göra för att lyckas främja en jämställd arbetsplats?

2016-09-22 Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också.
Bokforingskonto

design mönster
gmu orter
fackavgift if metall 2021
rydbo skola karta
bilbältet har fastnat

Jämställdhet - DiVA

Bibehålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor i ledningsgruppen, vid vår kunskap i jämställdhetsfrågor, för att nå vårt mål om en jämställd arb Så hur kan man göra för att lyckas främja en jämställd arbetsplats? ”Ett glastak har fastighetsbranschen äntligen nått upp till nivån för en jämn könsfördelning.”.

Jämställhetsplan - Nora kommun

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats och ser gärna kvinnliga sökande till våra olika tjänster. Lagen ställer krav på att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder mot alla former av trakasserier och verka för en jämn könsfördelning på arbetsplatsen osv. JämO och jämställdhetsnämnden sysslar med att se till att lagen sköts och efterföljs. arbetstagarorganisationerna ska samråda, för att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt bland arbetstagarrepresentanterna (9 a § 2 st. i förslaget). Samråd i denna fråga mellan lokala arbetstagarorganisationer kan i bästa fall verka normbildande avseende arbetstagarnas generella inflytande på arbetsplatsen. 1 Ds 2006:11, s.

62 arbetsplats? Vi strävar efter jämn könsfördelning vid rekryteringar på alla positioner och på såväl kvinno- som mansdominerade arbetsplatser som förebygger ohälsa  6 av 15 arbetsplatsområden har en jämn könsfördelning. 15. Hög pendling till Centrumfyrkanten och Universitets- och sjukhusområdet.