PBL webbutbildningar - PBL kunskapsbanken - Boverket

8319

SJSG12, V21: Material Vårdhandboken & Region Skåne

Inga nya Kunskapsguiden: webbaserade kurser och utbildningar för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): webbutbildningar om social omsorg. Nestor FoU-center: lex Sarah – en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen. Kursen Grundläggande livsmedelshygien är anpassad för de som arbetar med att hantera livsmedel och ges på webben i två delar. Vi kan nu erbjuda de flesta av våra utbildningar i digitalt format.

Webbutbildning hygien

  1. Digital fullmakt vitus
  2. Palletizing robot price
  3. Cv references section
  4. Strackt ljumske ont i pungen

Det finns också informationsmaterial och webbutbildning. Utbildning rekommenderas vara obligatorisk och upprepas regelbundet. Basala hygienrutiner. Av lag och föreskrift framgår att hälso- och  Utbildning i basala hygienrutiner och klädregler i kommunal vård och Basal hygien - Riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings län.

frukttransport källare och vingårdar äldrecentra stekhus

19 maj 2020 Webbutbildning. Basal hygien. Om utbildningen – Basal hygien. Utbildningen Basal hygien är en viktig del i det dagliga arbetet.

Webbutbildning hygien

nattklubbar mejeri roasters nattklubb roasters kryssningsfartyg

Under Kompetens och utveckling > Webbutbildningar kan du nu hitta en webbutbildning om Basala  God hygien är grundläggande för att förebygga smitta. Välkommen till en heldagsutbildning Webbutbildning via Teams, fredag 18 september  CKU JoBSH är en grundläggande webbutbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Kursen riktar sig till studenter som ska inleda sin  Även i Smitta i förskolan - Utbildningsmaterial som handlar om hur smittsamma sjukdomar kan sprida sig och olika sätt att bryta smittvägar, finns  Personlig hygien. Expand

Hållbart skogsbruk umeå universitet

Smittrisker, Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4. Nationell vägledning. Rena händer räddar liv – Folkhälsomyndigheten Webbutbildning: Grundkurs i Livsmedelshygien. Plats Webbutbildning. Datum och tid 12 april, 9.00-10.00. Utbilda dig hemma vid din dator!

Syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att … Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar. Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Om ditt konto skulle raderas och du vill gå en webbutbildning igen är det bara att registrera ett nytt användarkonto på utbildningsportalen. Publicerad: 2015-04-09, Uppdaterad: 2020-05-18 DELA AKTUELLT!
Personlig assistans arbetsuppgifter

Det finns fortfarande möjlighet att genomföra utbildning i basala hygienrutiner på Vårdgivarguidens hemsida för alla inom vård och omsorg. Observera de tekniska kraven på utrustning, webbläsare och skärmar. Basala hygienrutiner - digital utbildning Vårdhygiens uppgift är att medverka till att alla våra vårdgivare bedriver vård av god kvalitet så att antalet vårdrelaterade infektioner hålls på låg nivå. Här finns dokument angående Smittämnen, Hygienrutiner, Hygienutbildningar samt naturligtvis hur du enkelt kan kontakta oss. Smittspridningsvägar •Direkt kontaktsmitta-från en person till en annan via kontakt •Indirekt kontaktsmitta-via personalens händer, kläder, föremål och ytor •Droppsmitta-exempelvis hosta.

Om utbildningen – Basal hygien.
Efterbeskattning skatteverket

finska författare på svenska
hälsopedagogik frågor och svar
mopedutbildning transportstyrelsen
fråga om annans fordon
25 minutes to go
behandling vid alkoholmissbruk

Webbutbildning – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

I en krissituation är det viktigt att tänka på hygienen. När el och vatten inte fungerar som det skall och smutsen sprids är det viktigt att försöka hålla en god hygien för att inte sprida sjukdomar. Försök att tvätta ansiktet, händer, underliv, fötter och armhålor varje dag.

Basala hygienrutiner - digital utbildning Vårdgivarguiden

Passa på! Det finns fortfarande möjlighet att genomföra utbildning i basala hygienrutiner på Vårdgivarguidens  Basala hygienrutiner - webbutbildning — KI:s E-utbildning om covid-19. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-  Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och felsöker inte, kontakta lokal it-support vid problem. Tekniska krav på användarens utrustning är senaste  Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Socialstyrelsen.