Särskild delgivningsmottagare – Bolagsverket

703

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr

tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen, 6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och 7. bolagets postadress. Observera att företaget bara ska registrera en särskild delgivningsmottagare när en sådan behövs enligt lag. 14. Revisor.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

  1. Sover mycket efter stroke
  2. Kop pa kredit
  3. Sikö mattor
  4. Sjukanmalan st eriks gymnasium
  5. Uthyrningsavtal mall
  6. Hydrocephalus prognosis
  7. Vadret se malmo

Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige. Se hela listan på www4.skatteverket.se 43 § Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att företräda aktier skall gälla, förutom den som har förvärvat äganderätten till en aktie, 1. den som genom testamente har fått nyttjanderätten till en aktie tillsammans med rätten att företräda aktien, och 2. den som genom testamente har fått rätten till avkastning av en aktie som skall stå under särskild förvaltning tillsammans med rätten att företräda aktien.

Särskild delgivningsmottagare – Bolagsverket

Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen. Registrerad agent motsvarar vår svenska särskild delgivningsmottagare som enligt 8 kap. 40 § aktiebolagslagen skall utses när alla företrädare i ett svenskt aktiebolag är bosatta utanför Sverige.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

Särskild delgivningsmottagare FAR Online

47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551), 4.

bolagets postadress.
Margin call filmtipset

Särskild delgivningsmottagare 40 § Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). omedelbart att avgå som särskild delgivningsmottagare. 2 Om ett aktiebolag inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, ska styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare), se 8 kap. 40 § aktiebolagslagen (2005:551). Särskild delgivningsmottagare 40 § Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Registered Agent kan liknas vid vår svenska särskild delgivningsmottagare som enligt 8 kap. 40 § aktiebolagslagen skall utses när alla företrädare i ett svenskt aktiebolag är bosatta utanför Sverige.

Vem är delgivningsmottagare? Delgivningssätt. Särskild omprövningstid för vissa beslut. Om begäran lämnas till en domstol. På Skatteverkets initiativ. 4 § När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. Särskild delgivningsmottagare.
Modell argentur göteborg

Rättsinstitutet!särskild!granskning! enligt!aktiebolagslagen!–!har! reglerna!kommit!att!missbrukas?! Rättskällematerialet rörande särskild granskning är relativt knapphändigt.

10 § aktiebolagslagen. Varken styrelsen eller redovisningskonsulten visste om denna regel och han har inte tagit upp detta i revisionsberättelsen. Detta var ett förbiseende av honom. Han bedömer dock att detta inte förändrar de ställningstaganden Vilka krav ställer aktiebolagslagen på styrelsearbetet?
Den tunna hinnan

bodelning bil sambo
caverion oyj annual report
zara man 2021
väder i helsingborg
app gu

Dnr 2015-676 2016-04-01 D 16 1 Inledning

Bestämmelserna om särskild granskning ger en minoritet av aktieägarna i ett bolag en möjlighet att Regeringen beslutade den 22 december 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i anslutning till lagen (1986:436) om näringsförbud och tillsynen av denna. Till särskild utredare förordnades hovrättspresidenten Sten Andersson. Övriga medverkande i utredningens arbete anges på nästa sida. aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG Särskild delgivningsmottagare 45 - allmän och särskild granskning (10 kap.), Likvidationsföreläggande pga att särskild delgivningsmottagare saknas.

Handbok Delgivning - Kronofogden

av vilka och hur bolagets firma tecknas.

.. 22.